Simon Puschmann – Kia Stinger Launch

Simon Puschmann’s latest work for Kia.  Simon shot the assets for launch of the Kia Stinger.